Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գրասենյակ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Կրթահամալիրի կառուցվածքը

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2023թ. հունվար-օգոստոս

Հաստատված է  կրթահամալիրի

կառավարման խորհրդի 02.02.2023թ. նիստում

 1. Կառավարման խորհուրդ
 2. Տնօրեն
  • Տնօրենի աշխատակազմ
  • Վարչական խորհուրդ
 3. Կրթահամալիրի հիմնադիր տնօրեն
 4. Մասնաժողով
  • Մանկավարժության կենտրոն
  • Մանկավարժության լաբորատորիա
  • «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան
  • Իրականացվող ծրագրեր
   • 2-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման
   • 5 տարեկանների 
   • 1-3-րդ դասարանի («Իմացումի հրճվանք»)
   • 4-5-րդ դասարանի
   • 6-8-րդ դասարանի
   • 9-րդ դասարանի (մասնագիտական կողմնորոշման)
   • 10-11-րդ դասարանի
   • 12-րդ դասարանի (նախամասնագիտական ուսուցման)
   • Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
   • Միջին մասնագիտական 
   • Լրացուցիչ կրթության 
 5. Մասնաճյուղ ուսումնական հաստատություններ
  • Արևելյան դպրոց-պարտեզ
  • Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
  • Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
  • Հարավային դպրոց-պարտեզ
  • Միջին դպրոց
  • Ավագ դպրոց
  • Քոլեջ
 6. Մասնաճյուղ լրացուցիչ կրթության դպրոցներ, ուսումնական կենտրոններ
  • Արատեսի դպրական կենտրոն. բնության գրկում դպրոց
  • Երաժշտության դպրոց
  • Ինժեներատեխնիկական ուսումնական կենտրոն
  • Խաղողի և գինու դպրոց
  • «Լիսիցյան» կենտրոն (ծեսի և պարի)
  • Մարզադպրոց
  • Շախմատի ուսումնական կենտրոն
  • Ուսումնական ագարակ. բնասեր-բնապահպանի դպրոց
  • Քանդակի (գեղարվեստի) դպրոց
 7. Ուսումնաարտադրական արհեստանոցներ
  • Ատաղձագործական
  • Բուսաբուծության
  • Գինեգործության և սպիրտի թորման
  • Խեցեգործության
  • Կարի և մոդելավորման
  • Հացաթխման
  • Մետաղապլաստի
  • Դարբնոց. մետաղի և քարի գեղարվեստական մշակման
  • Տեխնոլոգիական դիզայնի
 8. Ուսումնական ծառայություններ
  • Mskh.am
  • Խոհանոց
 9. Այլ ծառայություններ
  • Հաշվապահություն
  • Գնումներ
  • Նյութական միջավայրի շահագործման-նորոգման