Լրացուցիչ կրթության ամառային բաց ճամբարների կազմակերպման մասին

ՀՐԱՄԱՆ
09․06․2022թ․

Կրթահամալիրի 2021-2022 ուստարվա ուսումնական օրացույցով հունիսի 13-ից կրթահամալիրում նախատեսված է լրացուցիչ կրթության լողափային բաց ճամբարների (այսուհետ՝ ճամբար) գործունեություն։

Այդ նպատակով՝

 • հաստատել՝ 
  • Արևելյան, Արևմտյան, Հյուսիսային, Հարավային դպրոց-պարտեզներում, Միջին դպրոցում, ուսումնական ագարակում ճամբարի պատասխանատուներին՝ Նաիրա Նիկողոսյան, Գոհար Բալջյան, Քնարիկ Ներսիսյան, Շամիրամ Պողոսյան, Լուսինե Բուշ.
  • ճամբարի գործունեության ժամկետը՝ հունիսի 13-ից օգոստոսի 26, երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 09․00-17․00․
  • մանկավարժության լաբորատորիայի ներկայացմամբ՝ բաց լողափերի-լողավազանների կազմակերպման և շահագործման կարգը
  • ճամբարի մասնակցի, օրինական ներկայացուցչի հետ կնքվող օրինակելի պայմանագիրը (հավելված).
  • պատասխանատուների ներկայացմամբ՝ ճամբարի բովանդակությունը, աշխատակարգը.
   • ճամբարային գործունեության ուղղությունները՝ լող, դպրոցում իրականացվող փառատոնային, ծիսական, այլ ուսումնական նախագծերի մասնակցություն, շրջակա միջավայրի խնամք, խաղեր, ուսումնական ճամփորդություն՝ ծնողների համաձայնությամբ և լրացուցիչ դրամական միջոցներով.
   • ճամբարի մասնակիցների թիվը՝ 12-24. 15-ից ավելի ճամբարականի դեպքում ճամբարի ղեկավարը պետք է ունենա օգնական․ 
 • ճամբարի ղեկավարներին նշանակել ըստ հերթափոխների՝ 5-օրյա ժամկետներով.
 • հուլիսի 13-17-ը ճամբարի ղեկավար նշանակել Արևելյան դպրոց-պարտեզում՝ Անուշ Բարխուդարյանին, Արևմտյան դպրոց-պարտեզում՝ Մադլեն Թերզյանին, Հյուսիսային դպրոց-պարտեզում՝ Նարե Արիստակեսյանին, Հարավային դպրոց-պարտեզում՝ Սյուզաննա Դանիելյանին, Միջին դպրոցում՝ Քնարիկ Մելքոնյանին
 • դպրոցի ղեկավարի հաստատումով ճամբարի ղեկավարին վերապահել լրացուցիչ ծառայության պայմանագիր կնքելը՝ որպես պայմանագրի կողմ, ճամբարի օրվա աշխատակարգը կազմելու իրավունքը.
 • ճամբարների ղեկավարները աշխատակարգով որոշված գործունեության ընթացքում անձնական պատասխանատվություն են կրում ճամբարականների անվտանգության, հիգիենիկ պայմանների, ճամբարի տարածքում մասնակիցների անձնական իրերի պահպանության  համար.
 • ճամբարականների սնունդը կազմակերպել կրթահամալիրում սննդի կազմակերպման կարգով, առողջագետի կազմած, ճամբարի ծրագրում հրապարակված ճաշացանկով, ծնողների միջոցներով.
 • ճամբարների ղեկավարներին՝ առնվազն երեք օր առաջ դպրոցի ղեկավարի հաստատումով հրապարակել  ճամբարի ծրագիրը, աշխատակարգը, սահմանված կարգով վարել ճամբարականների հաշվառումը, ճամբարի ավարտից հետո, երկօրյա ժամկետում, ներկայացնել հաշվետվություն․      
 • ճամբարների գործունեությունն ամեն օր լուսաբանվում է ուսումնական բլոգներում, մասնաճյուղերի կայքում, mskh.am-ում։

Կրթահամալիրի տնօրեն`                            Ս. Մարկոսյան

Հավելված

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ամառային ճամբար

Պայմանագիր

Ք Երևան «___» __________ 2022թ․

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի»   կրթահամալիրը (այսուհետ` կրթահամալիր),   ի դեմս   կրթահամալիրի ———————— դպրոց-պարտեզում ամառային ճամբարի ղեկավար (այսուհետ` ղեկավար) ___________________________________-ի և ___________________________________-ի օրինական ներկայացուցիչ _____________________________-ը (այսուհետ` Պատվիրատու) կնքում են սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

Պայմանագրի առարկան

2022թ․ հունիսի 13-17-ին լրացուցիչ կրթության ամառային բաց ճամբարի կազմակերպումն է։

Կողմերի պարտականությունները, իրավունքները

Ղեկավարը պարտավորվում է․

 • բացօթյա, լողափային, օդափոխվող տարածքներում ապահովել ճամբարականի առօրյայի կազմակերպումը` լող, խաղեր, փառատոնային նախագծի իրականացում, շրջակա միջավայրի խնամքի-ինքնասպասարկման աշխատանքի մասնակցություն,
 • կազմակերպել սնունդը՝ նախաճաշ և ճաշ,
 • ապահովել պատշաճ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ։

Պատվիրատուն պարտավորվում է․

 • նախօրոք ծանոթանալ ճամբարային գործունեության  նախագծին.
 • ապահովել ճամբարականի մասնակցությունը.
 • ճամբարի ուղեգրի համար վճարումը կատարել սահմանված կարգով, առնվազն մեկ օր առաջ, վճարման կտրոնը ներկայացնել ճամբարի ղեկավարին.
 • մեկ շաբաթվա՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրվա համար – 15․000 դրամ 
 • մեկ օրվա համար – 3․500 դրամ. 
 • Ճամբարականի բացակայության մասին նախապես տեղեկացնել ճամբարի ղեկավարին:

Պայմանագիրն ուժի մեջ է «___ » ___ 2022թ. մինչև «___ » ___ 2022թ.                                      

Պայմանագիրը կարող է լուծվել կողմերի համաձայնությամբ:

Պայմանավորվող կողմեր

Ծնող` Հասցե ՝   Հեռախոս ՝          _______________________________           ստորագրությունՀՀ ԿԳՆ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի —————— դպրոց-պարտեզի ճամբարի ղեկավար՝ Հասցե՝ Հեռախոս՝ Էլ. հասցե`   _________________________________ ստորագրություն
Բանկային հաշվի համարը` Հ/Հ 900018003203 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s