Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման մասին

Հրաման 01․12․2021թ․ Հիմք ընդունելով Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի ղեկավար Քնարիկ Ներսիսյանի հայտը, ս.թ. դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 10:30-13:00, Հյուսիսային դպրոցի բակից թույլ տալ 2-րդ դասարանի սովորողների (45 սովորող) ուսումնական ճամփորդությունը Գրականության և արվեստի…

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման մասին

Հրաման 01․12․2021թ․ Հիմք ընդունելով 9-րդ դասարանի ծրագրի ղեկավար Մարալ Կարապետյանի, Քոլեջի ղեկավար Տաթև Բլեյանի հայտը, ս.թ. դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 17։30-19։30, Մայր դպրոցից թույլ տալ Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանի և Քոլեջի…

Գնումների գնահատող հանձնաժողով կազմելու մասին

Հրաման 21-123 12․11․2021թ․ Նշանակել «ԳՀԱՊՁԲ-ՄՍԿՀ-22/02» ծածկագրով (տնտեսական ապրանքների) գնման ընթացակարգով հրավերի «ԳՀԱՊՁԲ-ՄՍԿՀ-22/02» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի անդամներին հետևյալ կազմով`  հանձնաժողովի նախագահ՝ Տաթև Բլեյանանդամներ՝  Նառա Նիկողոսյան,  Գրետա Պողոսյանհանձնաժողովի քարտուղար` Լիլիթ Ստեփանյան։ Կրթահամալիրի…

Կարգը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ N 21-27308.03.2021թ.           Կրթահամալիրի փոխտնօրեն Էդիկ Սարիբեկյանի ներկայացմամբ հաստատել «Շինարարական բարեկարգման-բարելավման աշխատանքների կատարումը կրթահամալիրում» կարգի փոփոխված տարբերակը և գործածության մեջ դնել ս․թ․ մարտի 9-ից։ Կրթահամալիրի տնօրեն`                    Ս. Մարկոսյան Հավելված…