2021 թ.

Կրթահամալիրի 2021 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր Կրթահամալիրում 2021թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր) Հեղինակային կրթական ծրագիրՖինանսական հաշվետվությունԴրամական միջոցների…

2020թ․

Կրթահամալիրի 2020 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր Կրթահամալիրում 2020թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր) Հեղինակային կրթական ծրագիրՖինանսական հաշվետվությունԴրամական միջոցների…

2019թ․

Կրթահամալիրի 2019 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր Կրթահամալիրում 2019թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր) Հեղինակային կրթական ծրագիրՖինանսական հաշվետվությունԴրամական միջոցների…

2018 թ.

Կրթահամալիրի 2018 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր Կրթահամալիրում 2018թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր) Հեղինակային կրթական ծրագիրՖինանսական հաշվետվությունԴրամական միջոցների…

2017թ․

12.01.2017։ Կրթահամալիրի խորհուրդը հաստատել է. կրթահամալիրի 2017թ. հաստիքացուցակը 02.02.2017։ Կրթահամալիրի խորհուրդը հաստատել է. 2016թ. կրթահամալիրում իրականացված ծախսային ծրագրերի ամփոփ հաշվետվությունը - 1, 2կրթահամալիրի 2017 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսերաշխատավարձի ձևավորման միասնական ցուցանիշներըդրամական ծախսերի ուղղություններ և չափաքանակներ…

2016թ․

Կրթահամալիրի 2016 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր Կրթահամալիրում 2016թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր) Հեղինակային կրթական ծրագիրՖինանսական հաշվետվությունԴրամական միջոցների…