2017թ․

12.01.2017։ Կրթահամալիրի խորհուրդը հաստատել է. կրթահամալիրի 2017թ. հաստիքացուցակը 02.02.2017։ Կրթահամալիրի խորհուրդը հաստատել է. 2016թ. կրթահամալիրում իրականացված ծախսային ծրագրերի ամփոփ հաշվետվությունը - 1, 2կրթահամալիրի 2017 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսերաշխատավարձի ձևավորման միասնական ցուցանիշներըդրամական ծախսերի ուղղություններ և չափաքանակներ…