ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

21․06․2022թ․, ժամը՝ 15․00Մեդիակենտրոն, 1-ին հարկ Օրակարգում՝ Հրապարակվող տեղեկանքներ.2021-2022 ուստարում նոր ընդունված և տեղափոխված սովորողների մասին գրասենյակների ղեկավարների հաղորդումը․ համեմատություն 2020-2021 ուստարվա ընդունելության հետ2022-2023 ուստարվա ընդունելություն, համեմատություն 2021-2022 ուստարվա ընդունելության հետ․…

Վարչական խորհրդի նիստ

Հունիսի 7-ին, ժամը՝ 15․30Ավագ դպրոց, ընթերցասրահ Օրակարգում․ 2022-2023 ուստարվա 1-ին դասարան դիմողների մասին տեղեկանքի ներկայացում. Համեմատություն 2021-2022 ուստարվա ընդունելության հետՈւսումնական ճամբարների ամփոփման մասին դպրոցների ղեկավարների հաղորդումը Հունիսի 13-ից սկսվող «Ուսումնական ամառ»…

Վարչական խորհրդի նիստ

31․05․2022թ․, ժամը՝ 15․00Արտասահմանում Օրակարգում․ Հրապարակվող տեղեկանքներ.մայիսի 17-31-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2022-2023 ուստարվա 1-ին դասարան դիմողների մասին տեղեկանքի ներկայացում.2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-մայիս ամիսների ուսումնական վճարի հավաքագրում…

Վարչական խորհրդի նիստ

Մայիսի 17-ին, հեռավար Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.մայիսի 3-17-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2022-2023 ուստարվա 1-ին դասարան դիմողների մասին տեղեկանքի ներկայացում.2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-ապրիլ, մայիս ամիսների ուսումնական վճարի…

Վարչական խորհրդի նիստ

Մայիսի 3-ին, ժամը՝ 15․30Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.ապրիլի 19-ից մայիսի 3-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2022-2023 ուստարվա 1-ին դասարան դիմողների մասին տեղեկանքի ներկայացում.2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով…

Վարչական խորհրդի նիստ

Ապրիլի 19-ին, ժամը՝ 15․30Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.ապրիլի 5-19-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2022-2023 ուստարվա 1-ին դասարան դիմողների մասին տեղեկանքը. համեմատություն 2021թ. հետ2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով…

Վարչական խորհրդի նիստ

Ապրիլի 5-ին, ժամը՝ 15․30Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.մարտի 22-ից ապրիլի 5-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-մարտ ամիսների ուսումնական վճարի հավաքագրում ըստ դպրոցների,…

Վարչական խորհրդի նիստ

Մարտի 22-ին, ժամը՝ 14․30 Մեդիակենտրոնում Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.մարտի 1-22-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-փետրվար, մարտ ամիսների ուսումնական վճարի հավաքագրում ըստ դպրոցների, ըստ դասարանների,…

Վարչական խորհրդի նիստ

Մարտի 1-ին, ժամը՝ 15․30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.փետրվարի 15-ից մարտի 1-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-փետրվար ամիսների ուսումնական վճարի հավաքագրում ըստ…

Վարչական խորհրդի նիստ

Փետրվարի 15-ին, ժամը՝ 15․30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ Օրակարգում՝  Հրապարակվող տեղեկանքներ.փետրվարի 1-ից 15-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողներ, սաներ (գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը)․2021-2022 ուստարվա ուսումնառության պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-հունվար, փետրվար ամիսների ուսումնական վճարի հավաքագրում…